Kitaplar / Books

Fizik ve Mühendislikte Wolfram Mathematica 
Gazi Kitabevi, Ankara , 2020. ISBN:978-975-7216-87-6

Nükleer Fizik İlkeler ve Uygulamalar
10. bölümün yarısı-çeviri
Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2018. ISBN:978-605-320-751-1

KUANTUM FİZİĞİ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
Prof. Dr. D. Mehmet Zengin, Dr. R. Gökhan Türeci
Bilim Yayıncılık, Ankara 2008. ISBN:978-975556-065-6

ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
Prof. Dr. D. Mehmet Zengin, Doç. Dr. Ali Yaman, Dr. R. Gökhan Türeci
Bilim Yayıncılık, Ankara 2009. ISBN: 978-975-556-067-0

Comments are closed.